Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΩΝ

                                                                     

 Πρό της επισκευής:

Aκροκέραμο της ομάδος Β1 το οποίο παρουσιάζει φθορές από κρούση και αποφολιδώσεις.


Αποφολίδωση του προσώπου. Λιγότερο εκτεταμένη αποφολίδωση και στα αριστερά της κεφαλής.


Κρούση αντικειμένου στην επιφάνεια με απώλεια τμήματος του "φυλλώματος".


 
Θραύση των απολήξεων των σπειρών.


Κατόπιν επεμβάσεως:
Πρό της επισκευής:

Ακροκέραμο της ομάδος Β3 με θραύση του ανωτέρω τμήματος της στέψεως.


Kατόπιν επεμβάσεως:
Πρό της επισκευής:

Γωνιαίο ακροκέραμο της ομάδος Α5 με εκτεταμένη διάβρωση, κυρίως στην αριστερή πλευρά του.

Κατόπιν επεμβάσεως:

Πρό της επισκευής:
                Γωνιαίο ακροκέραμο τύπου ανθεμίου της ομάδος Α4. Παρουσιάζει θραύσεις του πλίνθου, του κορμού και της στέψεως, καθώς και καθολική επικάλυψη με δύο στρώματα παχέως πλαστικού χρώματος.  Μετά την αφαίρεση του πλαστικού χρώματος, αποκαλύφθηκε ένα παλαιότερο κόκκινο χρώμα, το οποίο αποφασίσαμε να αφήσουμε. Είναι εμφανής η θραύση του ρόδακος, τμήματος της σπείρας και του πλίνθου, η οποία προεκτείνεται και προς τα πίσω.


Η δεξιά πλευρά του ακροκεράμου. Φαίνεται η θραύση δύο φύλλων της στέψεως.


Κατόπιν επεμβάσεως:

 Το ακροκέραμο κατά μέτωπον. Είναι εμφανής η κλίση από το καλούπι όπως επίσεις και η ασυμμετρία που παρουσιάζει.
Πρό της επισκευής:
Γωνιαίο ακροκέραμο της ομάδος Α4. Θράυση δύο φύλλων της στέψεως, στα αριστερά και αποφολιδώσεις. Επίσεις, θραύσεις τμημάτων των σπειρών. Το ακροκέραμο είχε υποστεί θραύση και συγκόλληση τριών τμημάτων.Κατόπιν επεμβάσεως:Πρό της επισκευής:
Ακροκέραμο της ομάδος Β2 το οποίο παρουσιάζει θραύση των απολήξεων των σπειρών.


Κατόπιν επεμβάσεως:
Πρό της επισκευής:
Ακροκέραμο της ομάδος Α2 το οποίο υπέστη θραύση και επανασυγκόλληση πέντε τμημάτων.


Αποφασίσαμε την αποκόλληση δύο θραυσμάτων έτσι ώστε να καθαριστεί η ράχη και να επανασυγκολληθεί σωστότερα.


Κατόπιν επεμβάσεως:


Πρό της επισκευής:
Ακροκέραμο της ομάδος Α2 με εκτεταμένη διάβρωση κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος της στέψεως.


Κατόπιν επεμβάσεως:
Πρό της επισκευής:
Ακροκέραμο της ομάδος Α5. Παρουσιάζει σχεδόν ολική θραύση του οπισθίου τμήματός του.

 Κατόπιν επεμβάσεως:


Πρό της επισκευής:
Τυπικό γωνιαίο ακροκέραμο της ομάδος Β3. Έχει έντονη πλαστικότητα και εκφραστικότητα στο προσωπείο. Υπάρχει μια μικρή θραύση ενός εκ των πλαινών φύλλων της στέψεως.Κατόπιν επεμβάσεως:

Πρό της επισκευής:
Γωνιαίο ακροκέραμο της ομάδος Α6. Οι έντονες φθορές από τη διάβρωση δεν περιορίζονται μόνο στην εμπρόσθια όψη, άλλα και στη ράχη του.
Κατόπιν επεμβάσεως:

Πρό της επισκευής:
Μετωπικό ακροκέραμο της ομάδος Β3. Παρουσιάζει πολλές και σκληρές επικαθήσεις στοιχείων καθώς και μια μικρή θραύση ενός από τα φύλλα της στέψεως. Επίσεις, παρατηρήθηκε ένα περιμετρικό ράγισμα.


Το ακροκέραμο ήταν γεμάτο με υλικό το οποίο κατά την αφαίρεσή του, "απελευθέρωσε" τα δύο κομμάτια.Κατόπιν επεμβάσεως:
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, επιλέχθηκε να μη γίνει πλήρης καθαρισμός της επιφανείας του.Πρό της επισκευής:
Γωνιαίο ακροκέραμο της ομάδος Β2. Το κεντρικό φύλλο της στέψεως είχε σπάσει και είχε γίνει κατά το παρελθόν επέμβαση αποκατάστασεώς του με μαρμαροκονία ενώ το χρώμα είχε προστεθεί. Αν και το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές, η αποκατάσταση αυτή αποκολλήθηκε αφήνοντας λίγα ίχνη. Ομοίως και το χρώμα εξαφανίσθηκε. Επίσεις, έλειπε ενα τμήμα της αριστερής σπείρας καθώς και ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της ουραίας επιφάνειάς του.


Κατόπιν επεμβάσεως:
Για την αποκατάσταση του κεντρικού φύλλου της στέψεως, χρησιμοποιήσαμε ώς "οδηγό" τα ίχνη της παλαιότερης επεμβάσεως τα οποία και δεν αφαιρέθηκαν λόγω και της μεγάλης ανθεκτικότητος του μείγματος.

Το επιβλητικό ακροκέραμο των 34 εκ. ύψους κατ' ενώπιον. Στη δεξιά πλευρά της βάσεώς του, υπήρχε ένα άνοιγμα, το οποίο έγινε κατά τη γνώμη μας κατά τη διαδικασία της τοποθετήσεως του, δεδομένου του οτι είναι συμμετρικό και λαμβάνοντας υπ' όψιν του μεγάλου φάρδους της βάσεως. Το αφήσαμε ώς έχει.Πρό της επισκευής:
Μετωπικό ακροκέραμο της ομάδος Β2. Φτωχής εκτελέσεως, με εκτεταμένες φθορές στην αριστερή του πλευρά. Μας αποζημιώνουν όμως τα υπέροχα έντονα χρώματα του πηλού που έγιναν κατά την όπτησή του και κατά τη διάρκεια των ετών. Δυστυχώς δεν αποδώθηκαν σωστά κατά την φωτογράφηση.


Κατόπιν επεμβάσεως:
Μεγάλη σημασία δόθηκε επίσεις στην αποκατάσταση των χρωμάτων της "πατίνας" του. Είναι γενικώς αποδεκτό πως ακόμα και με τα σύχρονα μέσα που διαθέτουμε, είναι αρκετά δύσκολο στο να προσδώσουμε ό,τι έκανε ο χρόνος και η... χημεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: