Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ     Η  αναστήλωση  είναι μια εργασία δύσκολη και με πολλά προβλήματα, που οι λύσεις τους υπαγορεύονται κάθε φορά από το είδος του μνημείου, τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν, καθώς και πολλούς άλλους παράγοντες.Υπάρχουν όμως και ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται σε κάθε αναστήλωση. Γι αυτό συμφώνησαν όλοι οι αρχιτέκτονες στη Βενετία το 1964 και έτσι έμειναν γνωστές με το όνομα "χάρτης της Βενετίας". Οι αρχές αυτές μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

(1)  Πριν την αναστήλωση πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση του μνημείου και βεβαιότητα για την αρχική του μορφή.
(2)  Πρέπει να κυριαρχεί ο σεβασμός στην αρχική μορφή του κτηρίου και να αποφεύγονται απλουστεύσεις ή παρεμβάσεις ή αλλαγές που κινδυνεύουν να την αλλοιώσουν.
(3)  Τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη που πιθανόν να χρειαστούν, πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να εντάσσονται αρμονικά στο σύνολο, αλλά και να διακρίνονται από τα αυθεντικά.
(4)  Κάθε ενέργεια πρέπει να είναι αντιστρέψιμη, να μπορεί δηλαδή να αρθεί χωρίς να προκαλέσει βλάβη στο μνημείο.
     Εκτός από τις εργασίες που έγιναν και γίνονται στα μνημεία της Ακρόπολης  της Αθήνας, άλλες σημαντικές αναστηλώσεις στην Ελλάδα έγιναν στους ναούς της Αφαίας στην Αίγινα, του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στο Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς, στην Ακρόπολη της Λίνδου στη Ρόδο, στο θέατρο της Επιδαύρου καθώς και στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
     Αντίθετα στη στοά του Αττάλου και στο Παναθηναϊκό στάδιο δεν πρόκειται για αναστηλώσεις αλλά για εξαρχής ανακατασκευές των μνημείων με πολύ νέο υλικό αλλά πάντα με σεβασμό και πιστότητα στην αρχική μορφή τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: